An Toàn Lao Động

Thang máy IDECs do công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về khả năng thích ứng về mặt địa lý, khí hậu, môi trường. Hệ điều khiển của thang đã được nhiệt đới hóa phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tuổi thọ lâu dài cho thang máy.

   Áp dụng biện pháp đảm bảo chung

   Phòng chống cháy nổ tại công trường

   Bảo đảm vệ sinh môi trường

   Huấn luyện an toàn và kỷ luật lao động

   Trang bị bảo hộ và che chắn bảo vệ

   Tuân thủ quy trình kỹ thuật

0988770309