Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

Thang máy IDECs được cấp phép bởi Trung tâm Kiểm định an toàn của Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội. Sản phẩm vượt qua nhiều vòng kiểm định khắt khe, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Tất cả các bước thi công, kiểm tra, kiểm định tại Thang máy IDECs được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật theo các tiêu chuẩn sau:
 • TCVN 4086:1985: Yêu cầu chung về an toàn điện trong xây dựng.
 • TCVN 3146:1986: Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện.
 • TCVN 4756:1989: Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
 • TCVN 5744:1993: Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
 • TCVN 5866:1995: Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí.
 • TCVN 6904:2001: Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
 • TCVN 4244:2005: Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật thiết bị nâng.
 • TCVN 7628-6:2007: Bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy trở người tại khu chung cư.
 • TCVN 6396-73:2010: Yêu cầu an toàn về cấu tạo, lắp đặt thang máy trong trường hợp có cháy.
 • TCVN 6396-28:2013: Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy báo động từ xa.
 • TCVN 6396-21:2015: Yêu cầu an toàn cấu tạo và lắp đặt thang máy mới – Thang máy mới chở người và hàng trong toà nhà đang sử dụng.
 • QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy.
 • QCVN 02: 2011/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.
 • TCVN 6396-20:2017: Yêu cầu an toàn, cấu tạo và lắp đặt thang máy chở hàng, chở người.

0988770309